شكل معين بداخله رسم الاسباتي - trademark of the United Arab Emirates 027069
Trademark Status DEAD
Expiration 05.03.2010

Grant

United Arab Emirates

2023-10-24

269.615™

AE

027069

20.01.2001

Application

United Arab Emirates

2023-10-24

269.615™

AE APP

035252

05.03.2000

Classes

Текст Текст Текст

Owner

ش. تيكوريلا اوي, FI

Classes

02

NICE Classification

  • الدهانات وطلاءات الورنيش واللك , المواد الواقية للاخشاب من التلف;

Domain names similar "شكل معين بداخله رسم الاسباتي"

بوفيه1مشكل

.com

77%

Frequently Asked Questions

Date on which the trademark application was filed with TMO?

"شكل معين بداخله رسم الاسباتي" was applied on Sunday, March 05th 2000.

Who is the trademark proprietor?

Trademark application was filed by ش. تيكوريلا اوي, FI

Trademark application is filed under which trademark class?

Trademark application has been filed under following classes: 02

Trademark application is at what stage of trademark process?

As per IP UAE (United Arab Emirates), trademark application is on the following stage: DEAD.

What is the Listed Application ID of the Trademark?

Listed application Id of "شكل معين بداخله رسم الاسباتي" is #035252.

Are you owner?

Would you like more about our services?We have various offers for you!

Are you IP company?

Would you like more about our services? We have different offers for you